Potrebujeme:

- technický blok A3 ASTRA

- vatové tyčinky

- temperové farby/plagátové

- fixky ASTRA

- ceruzka

1. Vyznačte kruh mierne nad stredom listu papiera ceruzkou. Zoberte vatovú tyčinku, namočte ju do farby a pritláčajte na kruh- použijte viacero farieb v jesenných odtieňoch (zelená, oranžová, červená, hnedá,...).

2. Dokreslite peň a vyfarbite ho - podľa obrázka. 

3. Nakreslite rovné čiary od stredu kruhu po okraje papiera - ako lúče vychádzajúce z kruhu.  

4. Vyplňte lúče rôznymi farbami. Posnažte sa,  aby sa farby opakovali čo najmenej.