Veľkoobchodné podmienky

Naša firma sa zaoberá dovozom a následným predajom papierenského sortimentu od roku 2008. Veľkoobchodným a maloobchodným zákazníkom v Slovenskej republike dodávame atraktívny sortiment tovaru jedného z najúspešnejších európskych výrobcov ASTRA POLSKA. Vďaka výhradnému zastúpeniu pre Slovenskú republiku vieme zabezpečiť tento tovar za bezkonkurenčné ceny a za mimoriadne výhodných dodacích podmienok. Veľkoobchodne zásobujeme kamenné predajne, internetové obchody aj predajné stánky. V ponuke máme kompletný sortiment tohto výrobcu, väčšinu tovaru máme skladom a pripravenú na okamžité odoslanie.

Všetky tovary, ktoré ponúkame, sú mimoriadne kvalitné, dizajnovo atraktívne, vyrobené z kvalitných materiálov, ekologické a majú potrebné certifikáty a schválenia pre predaj v Európskej únii.

 

PONÚKAME VÁM VEĽMI JEDNODUCHÚ CESTU AKO SA KEDYKOľVEK DOSTAŤ K AKTUÁLNYM VEĽKOOBCHODNÝM CENÁM , A ZÁROVEŇ MOŽNOSŤ PRIAMEHO ON-LINE  NÁKUPU PRIAMO CEZ NÁŠ E-SHOP.

I. Obchodný vzťah
Firma S.K.COMM, s.r.o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami. Túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo aktuálnym výpisom z obchodného registra.

 

Stačí sa zaregistrovať na našej stránke, www.astraslovakia.eu , vyplniť  všetky povinné údaje.
Pre urýchlenie nám môžete zároveň poslať mail o Vašom záujme o veľkoobchodnú spoluprácu  a registrácii.

Po odoslaní Vašej registrácie a po schválení z našej strany , Vám umožníme prístup na stránky, kde uvidíte našu kompletnú ponuku s veľkoobchodnými cenami, ktoré sú uvedené bez aj s DPH.

Spoločnosť S.K.COMM, s.r.o. si vyhradzuje právo osobitného posúdenia každého záujemcu o veľkoobchodné odbery na info@astraslovakia.eu.

 

Našim veľkoobchodným klientom pre uľahčenie našej spolupráce ponúkame aktuálny XML feed s kompletnou ponukou všetkých tovarov.

II. Objednávka

Spôsob objednávania
• priamo cez stránku www.astraslovakia.eu – pohodlné on-line nakupovanie priamo cez “nákupný košík”
• písomne - e-mailom na info@astraslovakia.eu
• telefonicky +421 918 541 163 (v pracovné dni od 8.00 – 18.00)

Obsah objednávky

za účelom kvalitného spracovania objednávky musí objednávka obsahovať:
• kód výrobku uvedený na stránke www.zdenkatri.sk
• množstvo objednávaného tovaru v súlade s balnými jednotkami
• požadované miesto dodania
• názov odberateľa, fakturačné údaje

Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri expedícii.

Minimálna hodnota objednávky

Minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru je 30€ bez DPH bez obmedzeného výberu jednotlivých výrobkov.

Stornovanie objednávky

Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

 

III. Dodacia lehota
Dodacia lehota závisí od momentálneho množstva vybavovaných objednávok v sklade. Naším hlavným cieľom je, aby boli prijaté objednávky vyexpedované do 2 pracovných dní za predpokladu, že sú splnené náležitosti uvedené v bode II týchto podmienok.

V prípade ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad.

 

IV. Dopravné podmienky
• náklady na dopravu objednaného tovaru nad 100€ bez DPH znáša firma S.K.COMM, s.r.o. (neplatí pre zahraničných odberateľov)

 

• náklady na dopravu pri objednávke do 100 € bez DPH sú nasledovné:

 

Kuriérskou službou DPD

Služba

Cena bez DPH

Balík DPD

3,30 €

Špeciálny príplatok za dobierku

0,80 €

Balík do ČR do 30kg

5,50 €

 

• v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma S.K. COMM, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

 

• tovar nebude vyexpdovaný pokiaľ má odberateľ akékoľkvek predchádzajúce pohľadávky voči firme S.K.COMM, s.r.o.

 

Preberacie podmienky

Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby.

V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní do odbytu firmy S.K.COMM, s.r.o. – tel. 0918 - 541163

 

V. Platobné podmienky
• platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky
• platba bankovým prevodom na faktúru so splatnosťou 14 – 28 dní /po individuálnej dohode/

 

VI. Záruka a riešenie reklamácií
Spotrebiteľ má nárok po dobu trvania záruky na bezplatný servis v zmysle záručných podmienok.

Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.

 

VII. Záverečné ustanovenia
Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.


V Prešove 1.1.2018