Krok 1

Prichystáme si 3 farby ľubovoľného papiera a žinilkový drôt.

Krok 2

Uložíme ho v tomto poradí.

Krok 3

Papiere poskladáme na harmoniku.

Krok 4

Poskladané papiere v strede spojíme žinilkovým drôtom.

Krok 5

Žinilkový drôt pevne zatočíme a konce papierov obstrihneme.

Krok 6

Postupne stranu po strane vyberáme smerom hore.

Krok 7

Miestami uhladíme a prispôsobíme.